Persatuan Pegawai Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia (PPAD)

Pengenalan

Penubuhan Persatuan Pegawai Antidadah Agensi Antidadah Kebangsaan (PPAD) adalah sebuah pertubuhan yang berdaftar dengan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia pada 06 November 2008, nombor pendaftaran: 1908-08-WKL. Tujuan utama penubuhan PPAD adalah untuk mengukuhkan jalinan perpaduan di kalangan shli-ahli berdaftar, menjaga kebajikan ahli-ahli dan turut memperjuangkan kemajuan perkembangan kerjaya ahli/Pegawai Agensi. Ahli Persatuan adalah terdiri daripada pegawai agensi yang bertugas di AADK Negeri, AADK Daerah serta Institusi Pemulihan (Klinik Cure & CareCure & Care Rehabilitation CenterCure & Care Vocational Center).

Mesyuarat Agong PPAD pertama telah dipengerusi oleh Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan ketika itu iaitu Dato’ Hj Sabran Bin Napiah pada 1 Jun 2007 bertempat di Puteri Resort, Ayer Keroh, Melaka dan dihadiri oleh 65 orang pegawai agensi dari seluruh negara. Mesyuarat Agong PPAD kedua telah diadalah pada 21 Jun 2009 bertempat di Hotel  Swiss- Inn, Sg. Petani, Kedah. Meyuarat tersebut telah dipengerusi oleh Dato’ Bakir Bin Zin, Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan pada ketika itu dan dihadiri oleh 250 orang Pegawai Agensi.

Objektif Penubuhan

  • Menyokong dan mendukung visi dan misi Agensi Antidadah Kebangsaan ke arah membangun dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisma ahli-ahli selaras dengan matlamat Agensi.
  • Memelihara kepentingan dan kebajikan ahli-ahli yang bernaung di bawah Persatuan ini.
  • Mengadakan dan mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti yang sesuai bagi meningkatkan pengetahuan, kemahiran, kerjaya, disiplin, moral, kerohanian, sukan, rekreasi, kegiatan sosial dan ekonomi.
  • Menyatukan ahli-ahli dalam satu Pertubuhan Berdaftar, memupuk semangat kekeluargaan dan mengerat hubungan silatulrahim dalam kalangan pegawai dan kakitangan Agensi Antidadah Kebangsaan.

Logo

Logo ppad