Garis Panduan Pelaksanaan Tindakan Pengesanan Orang Kena Dalam Tempoh Penularan Pengawasan (OKP) [Jejak] Wabak Covid-19