Arahan Pentadbiran Ketua Pengarah AADK Bil. 4 Tahun 2020 : Garis Panduan Penganjuran Perhimpunan Bulanan Di AADK