Arahan Pentadbiran Ketua Pengarah AADK Bil. 2 Tahun 2020 : Tatacara Pengurusan Rekod Dengan Penggunaan Aplikasi DDMS Di Ibu Pejabat AADK